Mi várja a dohányzásról lemondó személyt


Járóbeteg vizsgálat kizárólag előre egyeztetett időpontban lehetséges. Előjegyzést hétfőtől péntekig 9 és 17 óra között a telefonszámon lehet kérni. A CT vizsgálatokat hétfőtől péntekig 7 és 19 óra az MRI vizsgálatokat hétfőtől szombatig 7 és 22 óra között végzik. A csontsűrűség mérések, DEXA vizsgálatok rendelési ideje: hétfőn 9 — 11 óra között, keddtől péntekig 7 — 10 óra között.

Köszönjük, hogy egészségének helyreállítását ránk bízza. Számunkra fontos az Ön gyógyulása, és őszintén reméljük, meg tudunk felelni bizalmának. Intézményünk modern, korszerű diagnosztikai eszközökkel, műszerekkel valamint magasan képzett, udvarias személyzettel várja betegeit.

Ahhoz, hogy a kórházban töltött napjai — a lehetőségekhez képest — kellemesen teljenek, intézményünk rendjét ismertetjük Önnel. A házirend fontosabb pontjai a következők: A kórházi felvétel: A betegfelvételre a Központi Betegfelvételi irodában kerül sor mind az ambuláns rendelésre érkezők, mind a fekvőbeteg osztályokra érkezők esetében.

Vásárlási feltételek

A felvételhez szükséges A kórházi beutaló, kontroll esetén előző ambuláns lap személyi igazolvány, érvényes társadalombiztosítási azonosító kártya TAJ kártya és a lakcím kártya. A sürgősségi esetek kivételével, érvényes TAJ-kártya és személyi igazolvány hiányában az egészségügyi ellátás kizárólag térítési díj ellenében vehető igénybe.

A Bajcsy- Zsilinszky Kórház Térítési Díj szabályzata szerint, aki a betegfelvételnél nem tudja bemutatni az érvényes TAJ-kártyát Ft ügykezelési költség megfizetésére köteles.

mi várja a dohányzásról lemondó személyt

A hatályos jogszabályok alapján fekvőbeteg osztályra előjegyzett betegek tervezett felvétele beutalóhoz kötött. Beutaló hiányában kizárólag sürgősségi esetben lehetséges a felvétel. A betegfelvétel során tájékoztatják, hogy mi várja a dohányzásról lemondó személyt találja meg a megfelelő osztály ápolóját, aki segít az elhelyezkedésben. Javasoljuk, hogy felvételre éhgyomorra érkezzen az esetleges vizsgálatok miatt.

Mi várja a dohányzásról lemondó személyt

Fekvőbeteg osztályra történő felvételkor etikettel ellátott dossziét kap munkatársunktól. Kérjük hozza magával: korábbi leleteit, zárójelentéseit, valamint az otthon szedett gyógyszerei listáját, feljegyzést az esetleges gyógyszer- túlérzékenységről.

Az Ön által behozott gyógyszerekért felelősséget nem tudunk vállalni, de a gyógyszereket, készítményeket szakszerűen tároljuk.

Célszerű a legszükségesebb dolgokat is — hálóruhát, köntöst, papucsot, evőeszközt, poharat, mi várja a dohányzásról lemondó személyt szereket bepakolni. Használhat saját rádiót és tévékészüléket, amennyiben betegtársai nyugalmát nem zavarja. Mivel a személyes ruházat kórtermi elhelyezésének lehetősége korlátozott, kérjük ruházatát hazaküldeni. Kérjük, ne hozzon magával: Ékszert és egyéb értéktárgyakat valamint nagyobb pénzösszeget.

Amennyiben ezt nem tudja megoldani, elismervény ellenében az osztályon szolgálatot teljesítő ápoló részére átadható, aki azt a szabályoknak megfelelően a letéti pénztárba helyezi el. A kórházi szakdolgozó közreműködésével történő elhelyezés esetén letétmegőrzési füzetet vezetünk. Az átadott értékek kiadása a Letéti Pénztárból az eredeti jegyzék, illetve a bevételi pénztárbizonylat figyelembevételével történik, a Pénztár hivatalos nyitvatartási ideje alatt.

Az osztályon tárolt illetve őrizetlenül hagyott értékekért az Intézet felelősséget nem tud vállalni! A beteg jogai és kötelezettségei: A beteg jogai: A beteg jogosult a számára egyéniesített formában megadott teljes körű tájékoztatásra. Megismerheti a vizsgálatok és beavatkozások tervezett időpontját, a vizsgálatok elvégzésének, illetőleg elmaradásának lehetséges előnyeit, kockázatait, eredményét, esetleges sikertelenségét, döntési joga van a javasolt vizsgálatok, beavatkozások tekintetében.

Jogosult a lehetséges alternatív módszerekről, további ellátásokról, javasolt életmódról tájékoztatást kapni, megismerheti az ellátásban közvetlenül közreműködők nevét, beosztását, szakképesítését.

abbahagytam a dohányzást és lefogytam

Az önrendelkezési jog gyakorlása keretében a beteg szabadon döntheti el, hogy egészségügyi ellátása során, mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele, illetve melyeket utasít vissza, figyelembe véve, az ellátás visszautasításának jogára vonatkozó törvényi korlátozásokat. Nincs szükség a beleegyezésre akkor, ha közvetlen életveszély áll fenn.

A betegnek joga van halála esetére holtestét érintő beavatkozásokról rendelkezni. A beteg jogosult arra, hogy az egészségügyi ellátásában részt vevő személyek az ellátása során tudomására jutott egészségügyi és személyes adatait orvosi titok csak az arra jogosulttal közöljék, és azokat bizalmasan kezeljék.

Megjelölheti azt a személyt, akit a kórházban történő elhelyezéséről, egészségi állapotáról, annak változásáról, betegsége várható kimeneteléről tájékoztathatnak, értesíthetnek, illetve joga van ebből bárkit kizárni. Joga van ahhoz, hogy a vizsgálata és a gyógykezelése során azok a személyek legyenek jelen, akiknek részvétele az ellátásban szükséges, illetve azok, akiknek a jelenlétéhez hozzájárult, kivéve, ha törvény másként nem rendelkezik. Valamint vizsgálatára és kezelésére olyan körülmények között kerüljön sor, hogy azt beleegyezése nélkül mások ne láthassák, illetve ne hallhassák, kivéve, ha a sürgős szükség és a veszélyeztető állapot esetén ez elkerülhetetlen.

A beteg egészségügyi adatait a hozzájárulásának hiányában csak akkor közölheti a kórház, amennyiben ezt törvény rendeli vagy, a tőrvényi feltételek megléte esetén mások életének, testi épségének védelme szükségessé teszi.

  1. Általános szállodai szerződéses feltételek
  2. Mire számíthatsz, ha leszoksz a cigiről?
  3. Korábbi érkezés vagy későbbi utazás esetén szívesen megőrizzük a poggyászokat a recepción.
  4. Castellum Hotel Hollokő**** - Impresszum

A beteg kötelezettségei: Intézetünk által nyújtott egészségügyi szolgáltatás igénybevétele, kórházban való tartózkodása alatt minden beteg köteles tiszteletben tartani, illetve betartani: a betegellátással kapcsolatos jogszabályokat az Intézet Házirendjében, valamint az osztály működési rendjében foglaltakat a betegek és hozzátartozóik látogatóik jogaik gyakorlása során nem sérthetik más betegek jogait, a betegellátás zavartalanságát, valamint az intézet egészségügyi dolgozóinak jogait és javait.

A betegnek az ellátásban közreműködő orvosokat, asszisztenseket, ápolókat képességei, és ismeretei szerint kell tájékoztatnia: mindarról, amely szükséges a kórisme megállapításához, a megfelelő kezelési terv elkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez, így különösen minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről, saját betegségével összefüggésben mindarról, amely mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti, így különösen a fertőző betegségekről és a foglalkozás végzését kizáró megbetegedésekről és állapotokról, az egészségügyi miniszter rendeletében foglalt fertőző betegségek esetén megnevezni azon személyeket, akiktől a fertőző betegséget megkaphatta, illetve melyik a legjobb vitamin megfertőzhetett, minden, az egészségügyi ellátását érintő, a beteg által korábban tett jognyilatkozatáról.

A beteg köteles az Intézet berendezési és felszerelési tárgyait rendeltetés szerint használni, azok állagát megóvni. A beteg a személyes használatra kapott kórházi leltári tárgyakért felel, elbocsátáskor azokat az osztályos nővérnek vissza kell adnia. A beteg az esetleges hiányokért, rongálásból eredő károkért kártérítési felelősséggel tartozik. Orvosi vizitek idején és a kezelések alatt a betegek kötelesek a kórteremben tartózkodni.

A betegek saját kórtermükön kívül csak a szolgáltató mi várja a dohányzásról lemondó személyt pl. Más kórterembe vagy osztályra — a fertőzés elkerülése érdekében — nem mehetnek át. Tilos az Intézet területén a szeszes ital fogyasztása és a szerencsejáték.

Rádiót mi várja a dohányzásról lemondó személyt szabad használni.

Egyéb közvetítő csatornán keresztül történő foglalás esetén is e hivatalos szabályzatunk érvényes, mely kiegészülhet a közvetítő további feltételeivel és szabályaival. Kérjük vendégeinket, hogy ha nem a szállodánál foglalnak a fenti lehetőségeken keresztül, akkor győződjenek meg a közvetítő hitelességéről, mert a hotel nem vállal felelősséget a saját foglalási csatornáin kívül. Legkedvezőbb publikus áraink is a saját foglalási csatornáinkon keresztül érhetőek el. A vendégek kapcsolatfelvételének megkönnyítése érdekében a Wellness Hotel Katalin hagyományos ajánlatkérési űrlapot üzemeltet, amely megtalálható a honlapunkon www.

TV készüléket behozni és működtetni csak az osztályvezető főorvosok engedélyével — és a betegtársak hozzájárulásával — szabad, este 22 óráig, az éjszakai pihenés kezdetéig. A behozott készülékért a kórház anyagi felelősséget nem vállal! Intézetünkben általános jelleggel reggel órától este óráig van lehetőség a látogatásra.

Dohányzás abbahagyni a vágyat A dohányzásról le lehet szokni! Hasznos tanácsok a füstmentes élethez

Kérjük, vegyék figyelembe a látogatás tervezésénél, az Intézet napirendjét, illetve házirendjét. A látogatás során a többi beteg nyugalmát, a betegellátás zavartalanságát és a jelen Házirendet szigorúan tiszteletben kell tartani, az Intézet ingó és ingatlan javait óvni kell.

Fennjáró betegek hozzátartozóikat, látogatóikat az időjárástól függően a kórteremben vagy az Intézet parkjában fogadhatják. Fekvőbetegek látogatása a kórteremben történik. Egy betegnél egyszerre csak két látogató tartózkodhat. Az egyes osztályok a jelen Házirendben foglalt általános beteglátogatási időtől eltérően az osztályos működési szabályzatukban külön, megszorítóan is szabályozhatják a látogatási időt.

Az osztályos szabályzatokat a T. Betegek és látogatók számára jól látható helyre ki kell függeszteni. Látogatás alkalmával kérjük: őrizzék meg a kórterem mi várja a dohányzásról lemondó személyt az ágyneműk tisztaságát, a betegágyra utcai ruhában ne üljenek és cserepes virágot nem hozzanak a Kórházba vágott virág is csak zárt celofánborítással ellátva hozható be.

Alkohol tartalmú italok behozatala tilos. A dohányzás az Intézet egész területén valamennyi épületben, alagsorban, parkban, udvaron, parkoló részben, stb. A mobiltelefonok és rádiótelefonok használata a betegellátó helyiségekben rendelők, kezelők, stb.

A kórházi felszerelésben, berendezésben szándékosan vagy gondatlanságból okozott kárért a beteg és a látogató, illetve az egyéb jogcímen az Intézetben tartózkodó személy anyagi felelősséggel tartozik.

A látogatás az orvosi munkát nem zavarhatja: Vizitek, orvosi-ápolási beavatkozások alatt látogatók a kórteremben nem tartózkodhatnak.

Kezelés, vizsgálat vagy bármilyen más betegellátás érdekében az egészségügyi személyzetnek joga van felszólítani a látogatókat, hogy a kórtermet hagyják el. A zavartalan betegellátás érdekében a látogató köteles ennek a felszólításnak eleget tenni.

Legfrissebb Mit kell várni a dohányzásról való leszokáskor.

A kórház rendjét megzavaró látogató előzetes figyelmeztetés után a kórházból soron kívül kivezettethető. Beteg melletti benntartózkodás: Súlyos állapotú betegek, kiskorú betegek, illetve szülő nő esetén, ha a hozzátartozó a beteg mellett kíván tartózkodni, erre vonatkozó kérését az osztályvezető főorvosnak kell jeleznie.

Az osztályvezető főorvos az osztályos működési rendben foglaltak szerint biztosítja a beteg melletti erős dohányzótabletták. Ezekben az esetben, a beteg mellett tartózkodó személynek figyelemmel kell lenni a többi beteg személyiségi jogaira és arra, hogy ott tartózkodásával a betegellátást semmilyen vonatkozásban ne zavarja. Az ellátást végzők ezzel kapcsolatos felhívását vagy kérését a beteg mellett tartózkodó személy köteles megtartani és annak megfelelően eljárni.

Rendkívüli körülmények esetén pl. Napirend: Ébresztés és között van, majd lázmérés, mosdatás, ágyazás következik. A segítségre szoruló fekvőbetegeket a nővérek látják el, a magukat ellátni képeseket kérjük, reggel ra tisztán, ápoltan várják a kórteremben a vizitet és a és között érkező reggelit.

Az orvosi viziten az aznapi vizsgálatokról, beavatkozásokról is tájékoztatást kap. Kérjük pontosan, tartsa be a gyógykezelésével kapcsolatos orvosi előírásokat. Délelőtti teendők, elfoglaltságok Ekkor kerülnek sorra a kezelések, műtétek, ápolási műveletek, vizsgálatok. A Kórházon belüli vizsgálatokra való szállítást, kísérést betegszállítók végzik.

Leszokni a dohányzást 5 perc alatt

Külső vizsgálatokhoz mentőszállítást veszünk igénybe. Kórházunk oktató kórház, ezért rendszeresen fogadunk orvostanhallgatókat és tanuló nővéreket. Tanulmányaik sikeres befejezéséhez feltétlenül szükséges gyakorlati képzésük, ezért kérjük fogadja őket türelemmel. Képzésük természetesen szigorú orvosi felügyelet mellett történik. Étkeztetés A beteg ellátásától és egészségi állapotától függően, a beteg normál étkezési lehetősége esetén, Kórházunk napi ötszöri étkezési lehetőséget biztosít, napi három alkalommal történő kiszolgálás útján reggeli, ebéd, vacsora, valamint 2 alkalmi kiegészítő étkezésegyéni tálcás tálalási rendszerben.

Az étkezéssel kapcsolatos kívánságait az ápolónak jelezheti, ő gondoskodik arról, hogy a dietetikus felkeresse Önt. Betegségének, állapotának megfelelően, illetve orvosi előírásra, a dietetikus egyéni étrendet állít össze. Az osztályokon az ebédet 12 és 13 óra között szolgálják fel. Minden osztályon mikrohullámú ételmelegítő és hűtőszekrény áll rendelkezésre, saját élelmiszere melegítésére és tárolására. A hűtőszekrénybe betett élelmiszercsomagra kérjük a legjobb kilépési módszerek rá nevét, a kórterem számát és a dátumot.

Reméljük Ön is megfelelőnek tartja majd a Kórházunkban kapott Hogyan lehet egy srác leszokni a dohányzásról minőségét és mennyiségét. Tájékoztatjuk Önt, hogy a kórházi felvétel napján ebédet és vacsorát, a hazabocsátás napján reggelit biztosítunk. Csendes pihenő és óra között.

Kérjük, hogy ezen időszakban a szokásosnál jobban legyen tekintettel betegtársaira és tartózkodjon a kórtermében.

A betegek elhelyezéséről a Betegfelvételi Iroda ad felvilágosítást. Vacsora A kórház hideg mi várja a dohányzásról lemondó személyt biztosít, melyet az ápolók 17 és 18 óra között osztanak ki.

Ezután esti vizit következik. Éjszakai pihenő órától. Ha bármilyen gondja van az éjszaka folyamán, segítséget a nővérhívón keresztül kérhet. Törvény 3. Érvényes egészségbiztosítással nem rendelkező magyar és külföldi állampolgár ellátása térítésköteles kivétel az Kiemelt szintű ellátások igénybe vétele térítésköteles.

Általános Szállodai Szerződéses Feltételek (ÁSZF)

Térítés köteles ellátás igénybevételének módja a következő: A Központi Betegfelvételi irodán a bejelentkezés, adatrögzítést követően az Intézetünk Térítési díjszabályzatának megfelelően költségkalkulációs adatlap kerül kiadásra. Ambuláns ellátás megkezdése előtt a kezelőorvos a költségkalkulációs adatlapon rögzíti a várható beavatkozások listáját.

A kitöltött adatlap alapján a Betegfelvételi iroda kiszámolja az ellátás költségét, melyet a beteg helyben megtérít. Felhívjuk a Tisztelt Betegeink figyelmét arra, hogy a szolgáltatás megkezdése előtt az ellátás ellenértékét meg kell fizetni. Fekvőbeteg ellátás igénybevétele esetén mi várja a dohányzásról lemondó személyt betegelőleg megfizetésére köteles az ellátás igénybevétele kivétel sürgősség előtt.

Impresszum

A teljes ellátás térítési díjának kiegyenlítésére távozásakor kerül sor a Controlling osztály költségkalkulációja alapján. Jogok és felelősségek: A beteg a kórházi elhelyezéssel, kezeléssel, illetve a kórházban történt eseménnyel kapcsolatban saját maga vagy írásban meghatalmazott képviselője útján panasszal élhet az Intézetnél, illetőleg fenntartójánál, a GYEMSZI-nél Budapest, Diós Árok 3.

A panaszt írásban mi várja a dohányzásról lemondó személyt szóban az osztály vezetőjénél vagy az igazgatóságon — lehetőleg az eseményt követően rövid határidőn belül — teheti meg.

Szükség esetén a panaszt fogadó intézmény dolgozója segítséget nyújt, a panasz írásba foglalásához. A panasz igazgatósági szintű kivizsgálásának igénye esetén, az intézeti adatvédelmi felelős vezetőhöz is fordulhat.

Külső telephelyekre X. Az adatvédelemre vonatkozó szabályokat az Intézet Adatvédelmi szabályzata, a panaszok kivizsgálásának részletes rendjét és eljárását, az Enyhe szívfájdalom Panaszkivizsgálási szabályzata tartalmazza. Betegek és látogatók kötelezettségei: A kórházi felszerelésben, berendezésben szándékosan vagy gondatlanságból okozott kárért a beteg és a látogató anyagi felelősséggel tartozik.

Minden beteg és látogató az Intézmény házirendjét betartani köteles. Kérésre a kórház értesíti a beteg saját lelkipásztori szolgálatát. A Szent Erzsébet Kórházkápolna nyitva tartása: minden nap reggel 7-től este 21 óráig.

Sztálin fiatalon leszokta a dohányzást a dohányzásról való leszokás zsíros bőrré vált

Miserend: Minden kedden 16 óra. A kórházi lelkipásztori szolgálatot Cseh Zoltán, a Kőbányai Szent György plébánia plébánosa látja el.