25 dohányzó lövés, Budapest Bajnokság (minősítő terem íjászverseny) | Szegedi Sportíjász Egyesület


Kemény Gyula ezredorvos szerbiai naplója — 5. Ezúttal újra Mali Vardar irányába indul a támadás. Hősünk ismét az események középpontjában van, és igyekszik hűen megörökíteni mindent, amit csak lát, s ami így szinte a szemünk előtt pereg le… A 25 dohányzó lövés Vardar-i ütközet [ Augusztus én este kapjuk úgy fél 8 óra tájban a parancsot, hogy ma éjjel éjfél után kirohanás lesz a bennünket körülvevő montenegróiakra.

Ez is olyan Jabukovac-féle vállalkozásnak ígérkezik. Ki fog szerencsésen visszajönni, ki fog ott maradni? Bár viccelve, de ezt kérdezgetjük egymástól. Milyen is az élet! Ha az ember előre ismerné a sorsát, de irtózatos volna. Le sem fekszünk, csak a bakák alusznak olyan nyugodtan, mintha a mezőn déli pihenőt tartanának, míg mi tisztek az étkezdében ülünk.

Főztem 30 liter teát, 12 óra előtt elosztom a tiszti legényeknek. Háromnegyed egy órakor nagy csendben kiindulunk. Dohányozni, beszélgetni tilos.

25 dohányzó lövés abbahagyja a fájdalmat

Híres Balogh Sándor szaladgál a sorok mellett ide-oda s rendelkezik. Kanyargunk felfelé a szerpentinúton a második erőd irányában, egy helyen két ágyú torlaszolja el az utat. Van mérgelődés, káromkodás.

Nagy csendben felérkezünk Drenovici Glavára, s Radimilovic Dubraván és a kukoricáson keresztül fél négy órakor én reggel a Mali Vardar lábánál vagyunk. Itt aztán felfejlődünk, balra a es a Mali Vardar ellen, jobbra a 6-os zászlóalj Tripavac ellen.

A csendből lassan lárma lesz, mert sötét is van, meg csúszva-mászva, bukdácsolva a 25 dohányzó lövés közt, mindenki káromkodik, a 25 dohányzó lövés gurulnak lefelé, erre megy hátra az avisó vigyázni! Ez mind lármával jár. De már úgyis mindegy, a csujesek észrevettek bennünket, már mindenfelé hallatszik a jól ismert pa-ku végig a hegyeken.

Ez itt a figyelmeztetés. Brünnauer segédorvos omat lent hagyom a hegy lábánál levő segélyhelynél, itt van ugyanis egy forrás, bár piszkos a vize. Én magam a szanitéc őrmesterrel és a legényemmel együtt megyek a Egy helyen van egy hatalmas sziklatömb, e mögött van a két 25 dohányzó lövés, Balogh őrnagy és a 6-os Chitil alezredesaz adjutánsaikkal, továbbá a mi es tartalékunk s előtte van a két hegyi ágyú elhelyezve.

Az első és második erőd ágyúi pedig a Kovčeg, Kokot, Kapor erősen megszállott csúcsokra fognak lőni.

Vardaron montenegrói 25 dohányzó lövés leng, gyenge csapatok biztosítják arrafelé a mi balszárnyunkat. Az ellenség elég messze előttünk helyezkedett el, tehát jogosan a saját országhatárán.

Előttünk levő előőrsei a világosság beálltával visszahúzódnak a fenti megerősített vonalra. Igen jól látni az ellenség állásait, amelyek terméskövekből vannak rakva, de montenegróit nem látni egyet sem.

Mi hallgatunk, mindenki hason fekszik, fejünk 25 dohányzó lövés követ gurítunk, amely a fejet, törzset védi, de a lábakat nem. Az ellenség gyéren lövöldöz s golyói mind magasan mennek el felettünk. Balogh őrnagy ide üzen, hogyha ő a sapkáját a feje felett meglóbálja, akkor a balszárny rajonként kezdje meg a támadást 50— lépést előre ugorva, azután lehasalni és így tovább. Lassan egészen világos lesz, ekkor 25 dohányzó lövés mi két ágyúnk és az első és második erőd ágyúi megkezdik a tüzelést az ellenségre.

Csak úgy zuhog a sok gránát a Kapor, Kokot, Kovčeg hegycsúcsokra. Mi bámulva, gyönyörködve nézzük. Hogy lehet az ilyet kitartani. Hisz aki el nem szalad, az halva marad. Hegyi ágyú tüzelés közben Bilek környékén Forrás: magángyűjteményből Most Balogh közénk jön és újra elmagyaráz mindent, hová, melyik irányban, meddig kell előre menni. Nekem meg azt mondja, hogy rögtön menjek le a Hilfsplatzra, mert kezdődik a tánc, s ha hasba lőnek, akkor ki fog engem helyettesíteni.

Azután visszabukdácsol a helyére, mi meg izgatottan lessük a sapkajelet. Nem akarok addig lemenni, roppant izgató valami.

Egyszerre csak int Balogh, azután meglóbálja a sapkáját. Hanem lesz erre irtózatos fegyvertüzelés, csak úgy suhognak, fütyülnek, zizegnek, kopognak a golyók körülöttünk, mint a jégeső.

Nagybánya, 1915 (13. évfolyam, 1-25. szám)

Szinte hihetetlen, emberileg érthetetlen, hogy tudnak olyan gyorsan lőni, mintha százezrek lődöznének. Azután még kevésbé érthető az, hogy annyi ágyúnk egy órán keresztül szórta a gránátok tömegét a csujesekre, úgy, hogy azt hittük már senki sincs ott és íme, nem szaladtak el, élnek. Hogy eltűntünk mi Jabukovacnál ma egy hete az első három gránátra.

Az ellenség fegyvertüze irtózatos tömegben zúdítja reánk a golyókat, időnként a végső lehetőségig fokozódik a tüzelés, ilyenkor t. Ezeknek a rajoknak rettenetes helyzetük van, az altisztjükkel felugrik, s 10—15 métert, vagy csak 3—5 métert, ahogy lehet, előre szalad, s akkor hasra vágódik.

leszokni a dohányzásról, ha légszomj elmúlik dohányzás, dobás, mi folyik itt

De itt fent a terep egészen sima, csak itt-ott van egy kő s így a levágódott, hasra feküdt baka teljesen takarás nélkül fekszik, de így ez ki nem tartható a golyózáporban. Legalább a fejét akarja biztonságba helyezni s kénytelen négykézláb jobbra, vagy balra mászni, hogy a kiszemelt kő mögé kerülhessen, avagy elnyúlva a talajon, mint egy palacsinta, csak a kezeit nyújtogatja ki és sepri össze a feje előtt levő szemetet, törmeléket, apró köveket és vakondtúrásszerű kis fedezékét készít a feje elé, mintha érne is az valamit a gellerek ellen.

Igen kellemetlen érzés, hogy bakáink nem is lőhetnek, mert az ellenséget nem látják, az a kőrakások mögött van előttünk a Kovčegen, több mint lépésre. Már dohányzási kódolás a yuzhno-sakhalinsk-ban mire a mi bakáink ezen a sima terepen ezt a lépést méterenként megteszik, addig mind elhullanak a borzalmas golyózáporban. Pedig az ellenségnek időnként szinte a paroxismus ig fokozódó tüzelése jelzi, hogy rajaink ugrálnak előre.

Itt látni csak meg, hogy kire mit, milyen súlyos feladatot rótt a háború. Hogy mennyire más és más az ember helyzete. Az igazi katona, aki csak veszíthet, aki mindig elől jár, a baka, az egyszerű közember. Az első utána, 25 dohányzó lövés csak utána, az altiszt.

A valóságban ő vezeti a harcot s amellett az élete sem ér egy inggombot. Az az altiszt az ő 8—10 emberével minden. A tisztek között a dohányos tüdő röntgen, valóságos bakahelyzetben van a szakaszparancsnok. Neki a szakasszal 25 dohányzó lövés menni, néha követi a szakaszt, néha szalad az egész szakasz élén. De ő mégis a legjobb kő mögé bújhat, irányt változtathat, ha hátul van, amikor rajonként történik az előrenyomulás.

Ha a szakaszparancsnok elesik, vagy elbújik, viszik előre a legénységet az altisztek.

Legkésőbb a kezelés előtt 5 perccel jelenj meg a helyszínen. A foglalást legfeljebb 24 órával a megadott időpont előtt lehet módosítani. Kinyomtatott bónuszodat vidd magaddal! Nem kezdünk fabulákba és oktató anyagokba arról, milyen káros a dohányzás, mennyi pénzt költesz miatta önmagad és a környezeted mérgezésére, illetve, hogy hogyan zárod ki magadat vele a közös összejövetelekről, zárt közösségi terekből.

Már a századparancsnok igen nagy úr, 25 dohányzó lövés valamelyik jó új dohányzáscsillapító tabletták kő mögött meghúzódva küldi ki a szakaszokat, parancsait a küldöncök továbbítják, s ezek hozzák a szakaszok jelentéseit hátra. Ha azután a századparancsnoknak is előre kell mennie, ekkor is óriási előnye az, hogy az időt, az irányt maga választja meg.

Természetesen, ha az egész század egyszerre megy előre, akkor a századparancsnok éppen olyan helyzetbe kerül, mint a szakaszparancsnok. Legjobb a zászlóaljparancsnok helyzete, ha nem akar, ki sem mozdul helyéről, amely mindig a legbiztosabb.

Nem úgy azonban a Balogh Sándoré, aki a szakaszok között szaladgál. Vonuló montenegrói csapatok Forrás: crnagorakraljevina. Előttünk van 40—50 méterre az előre ugrált rajvonal.

Baloghnak igaza volt. Nem mentem le s most lesz, ami lesz. Suhogás, fütyülés, kopogás körülöttünk és felettünk, szeretné az ember legalább a koponyáját belefúrni a kövekbe, a földbe. Olyan percek ezek, amikor az ember nem tudja, hogy sírjon, nevessen, vagy imádkozzék-e inkább.

Meg lehet őszülni, bolondulni az ilyen helyzetben, amikor csak a fejünk s vállaink vannak esetleg védve, de ez sem biztosan, mert hiszen majd minden lövés geller, ezeknek az iránya pedig kiszámíthatatlan. Aki ilyen 25 dohányzó lövés át nem élt személyesen, annak hiába írják le a szemtanúk, és könyvet olvashat el 25 dohányzó lövés golyózáporról, hallgathatja a tényleges tanúk előadását akár évekig, mindhiába, még csak megközelíthetőleg sincs halvány sejtelme sem arról, hogy mi az, golyózápornak kitéve lenni majdnem minden fedezék nélkül.

És 25 dohányzó lövés súlyos perceket, órákat, ezt a lelkiállapotot még rettenetesebbé teszik a jajgató, hempergő, hason csúszkáló sebesültek véres tagjaikkal, akik hátrafelé vánszorognak az orvosi 25 dohányzó lövés, akik a még ép embereknek bemutatják, hogy milyen sors vár reájuk. És ezek a visszaigyekvő szerencsétlenek újra és újra megsebesülnek.

Mert rettenetes valóság, hogy a sebesült bármilyen jó takarásban fekszik, nem marad ott nyugodtan, elfelejt mindent, azt hiszi, hogy ő már megkapta a magáét, ő 25 dohányzó lövés nem kaphat többet. Hányan fizetnek rá erre.

Amit kínálnak

Egyeseket itt bekötözök, de csak fekve, mert feltérdelni sem lehet, de gyülekezni sem szabadna itt. Le kell szaladni a 4— lépésre levő Hilfsplatzhoz segélyhelyhez. De hogyan? Miért nem hallgattam Baloghra! Csak lefelé. Le nem írható egy ilyen helyzet. A 10 percre levő segélyhelyre fél óránál tovább tartott az út, ahol már egész sereg ember, főleg 6-osok szoronganak egy szalmakazal és egy istálló mögött.

Itt van újra a súlyos Hilfsplatz képe. Itt van csak hangverseny, a magas lövések mind erre hullanak. A sebesültek vízért, elszállításért jajgatnak, mások 25 dohányzó lövés gyors segélyt kérik, hörögnek, nyögnek, káromkodnak, az otthon maradtakat kiabálják.

Csak a nagyon súlyosak, a haslövésesek, a kivérzettek nyugodtak, még a tömegesen rájuk szálló legyeket sem tudják elkergetni. Azután mind menni akar, nekem is Jabukovac jár az eszemben, de még csak 11 óra van délelőtt.

leszokni a dohányzást kifejezetten nők számára

Úgy hullanak a golyók, hogy el nem engedhetem őket. Folyton újak jönnek, főleg a közelebb levő 6-osoktól.

A szállás környezete

Sokan sebesültek meg söréttől, egy 6-os hadnagy is. Minden sebesülés olyan, mintha gránát okozta volna, pedig csak geller. Délben hozzák igen súlyos sebbel Kain önkéntest, a medencéje van átlőve a beleivel együtt. Folyton jajgat, hogy hasmenése van, pedig az tiszta vérzés. Nem mondom meg neki.

APA Hotel TKP Nippori Ekimae – Foglalás

Megmentéséért könyörög, családos ember, nem akar elereszteni maga mellől, de kell, mert társa is van itt, Bujdosó kadett, ő is oldalról van hasba lőve. Mindkettő vízért, kávéért könyörög, de ez tilos a haslövésnél.

Rettenetes a forróság, pedig augusztus e van Bilekben. Közben megjönnek Bilekből a törökök a hordágyakkal, elviszik az összes súlyosakat, velük mennek a könnyebbek is mind.

De folyton újabbak érkeznek, s mind oldalról vannak meglőve, főleg a esek s éppen a lábszáraikon s a mellkasukon. Ez súlyos jel.

  • Nagybánya,
  • Találatok kiértékelése - a találatokat a versenyzők számára jól hallható módon bemondják, majd feljegyzik annak a versenyzőnek az eredmény lapjára akié a vessző - a versenyző a vesszőt csak azután érintheti meg, és húzhatja ki, ha a csapat összes találata rögzítve van a beíró lapon.

Csak talán nem? Hisz az rettenetes lenne most nappal. Délután fél két óra van. Az új sebesültek visszavonulásról beszélnek, de most vigyázok. Felöltözöm, s két emberemmel indulok fel újra a harcvonalba. Segédorvosom nem akar engedni, belém kapaszkodik, Jabukovacot emlegeti. Alig mászunk felfelé métert, amikor a már úgyis folyton erősödő ellenséges tüzelés irtózatos össztűzzé fajul. A golyók 25 dohányzó lövés oldalról, a Vardari irányból jönnek.

A szakadatlan erős tüzelés rosszat jelent, alighanem Rückzugot. Szinte kiérzi az ember az ellenséges lövések hangjából, hogy ez örömtűz, üldöző tűz. Bolond fejjel feljöttünk, de hogy megyünk vissza.

Előzmények[ szerkesztés ] Amerikában a dohányt hagyományosan pszichedelikus szerként használták. Azonban azt követően, hogy az európai emberek megérkeztek a kontinensre, hamar kereskedelmi áruként és rekreációs drogként vált népszerűvé.