Majakovszkij Ma ma leszoktam a dohányzásról, Dohányosok Polgárjogi Szervezete - Index Fórum


Reggeltől estig Az autóbusz reménytelenül megakadt a reggeli csúcsforgalomban. Néha percekig áll, azután meglódul a végtelen autósor, a busz gyorsít, mintha elhárultak volna az akadályok, majd újra lefékez. Baleset történhetett elől, vagy útjavítás miatt lezárták a fél pályát. Tulajdonképpen mindegy. Török már tudja, hogy nem ér be a szerkesztőségbe a lapindító értekezletre.

Telefonálhatna a főszerkesztő titkárnőjének, de nincs kedve előhalászni a mobilját, ahhoz ki kellene gombolni a télikabátját, benyúlni a zakója belső zsebébe, és ez túl bonyolult manőver a tömött buszon. Úgyis látják majd, hogy nincs ott, és utólag bediktálja Juditnak a napi kézirat leadásait. Még tart az értekezlet, amikor beóvakodik a deszknek nevezett nagy terem hátsó ajtaján. A kollégák háttal állnak, nem veszik észre, de a főszerkesztő-helyettes persze kiszúrja, ő szemben áll a társasággal, de úgy tesz, mintha nem látná.

Ha a helyettes tartja az értekezletet, az azt jelenti, hogy a főnök még nem jött be, talán nem is fog. Török némi megkönnyebbülést érez.

Békés Megyei Népújság, 1980. április (35. évfolyam, 77-100. szám)

Bizalmas baráti körben néha elsüti azt a viccet, hogy neki évente hatvan nap szabadsága van: harminc a sajátja, és harminc, amikor a főszerkesztő van szabadságon.

Az értekezlet már a vége felé tart, a helyettes arról beszél, hogy a Turul Autójavító Kft. Judit közli vele, hogy az oldalba írnia kell egy interjút az ügyvezető igazgatóval, ezért tíz órára menjen ki a cég telephelyére.

Török leül az íróasztalához, és széthajtja az újságot. Megnyugodva látja, hogy a tegnap leadott két cikke megjelent, igaz, az egyik csak húsz sor, de az nem számít. A hosszabbik írása, majdnem negyven sor, az úgynevezett kisegítő iskoláról szól, ahol új nevelési módszereket… Hirtelen közelebb hajol a laphoz, mintha nem jól látna.

Még nem tudja, ki hibázott, bekapcsolja a számítógépét, megnézi a tegnap leadott cikket, és fellélegzik.

Társkereséseim naplója

A mögötte álló íróasztalnál Balogh dolgozik. A számítógép monitorja teljesen eltakarja, Töröknek kissé oldalra kell csúsztatnia a székét, hogy láthassa az arcát.

Balogh közömbös képpel fölnéz. Török feláll, az ujjával rábök az oldalra. Balogh végre elolvassa a megjelölt mondatot, azután vállat von, és megsimogatja a szakállát.

Segítséget nem tudok abbahagyni a dohányzásról

Török az utolsó szavakat már nem hallja, a fölmarkolt újsággal elindul a szerkesztő asztala felé. Nyíri hátradőlve leszokni a dohányzásról álom, hogy dohányzom a székén, a szeme lehunyva, mintha aludna.

Fehér arcbőre csillog a neoncsövek fényében. Török lecsapja elébe az újságot. A zaj fölriasztja, álmos szemekkel hol az újságra, hol Törökre bámul. Nyíri értetlenül pislog.

SIMOR ANDRÁS

Majakovszkij Ma ma leszoktam a dohányzásról az újság fölé hajol, elolvassa az aláhúzott mondatot. Egy darabig nem szól, azután hirtelen fölkapja a fejét. A Turul Autójavító Kft. Mikor Török kilép a novemberi ködös, nyirkos levegőre, megborzong, és fölhajtja a gallérját.

Két kolléganő cigarettázik az ajtó előtt, mert az épületben tilos a dohányzás. Izgatottan suttogva beszélnek, mintha titkokat árulnának el egymásnak, észre sem veszik, amikor Török biccentve elmegy mellettük. Törököt felbosszantja a nyegle hang.

A fiatalember zavartan felvonja a szemöldökét, nem tudja, hogy reagáljon. A fiatalember kelletlenül visszamegy a fülkéjébe, fölveszi a telefont. Fiatal nő ül egy nagy íróasztal mögött, a szemei körül sötétkék festett árnyék, pandamacira emlékezteti Törököt.

Harminchat év

Sűrűn teleírt lapot nyújt Töröknek. A titkárnő nem válaszol, riadt tekintettel néz Törökre. Beírja a cikket a számítógépébe, kijavítja a legordítóbb hibákat. Bogdán Flóra két asztallal előtte ül a másik sorban.

Ő szerkeszti a Turul által megrendelt oldalt. Odaszól neki, a fiatalasszony hátrafordul, nagy, mindenre rácsodálkozó kék szemei vannak. Nem szól, csak kérdően felvonja a szemöldökét. Bíró hangját hallja a háta mögött.

arról szól, hogyan lehet leszokni a dohányzásról

Nálam már harangoznak. Török megnézi az óráját, tíz perc múlva fél tizenkettő. Félkor nyit az ebédlő a megyeházán. Csak ketten járnak oda ebédelni, a többiek hideget esznek, vagy műanyag dobozban hozatnak ebédet. A deszk mögött van egy kis melegítőkonyha, ott eszik meg. Török föláll, menne a kabátjáért, de Bíró int neki.

A szekrényéből pálinkásüveget vesz elő, óvatosan a főszerkesztő-helyettes kis üvegkalitkája felé Majakovszkij Ma ma leszoktam a dohányzásról, és teletölt két apró poharat.

Török felhajtja a pálinkát, krákog. Bíró titokzatosan vigyorog. Judit állítja meg Törököt az ajtóban.

Szokj le a dohányzásról egy óra alatt! (Hipnózis)

Amit reggel bediktáltam, azt töröld ki, jó Majakovszkij Ma ma leszoktam a dohányzásról holnapra. A megyeháza étkezőjét pont akkor nyitják ki, amikor fölérnek a lépcsőkön. Tálcára rakják a kiválasztott második fogást. Még kevesen vannak a teremben, Török és Bíró leül egy üres asztalhoz, amelyen nagy levesestál gőzölög.

Bíró int, hogy Török szedjen először a levesből, ő viszont tiltakozóan fölemeli a kezét. Ezt minden alkalommal eljátsszák. Bíró egy fél évvel idősebb, Török néha bácsizza ezért. Ráérősen megebédelnek, a terem közben lassan megtelik, már alig van üres asztal. Amikor fölveszik a kabátjukat, Bíró megkérdezi: — Iszunk egy kávét a büfében?

Török vagy harminc éve ismeri a megyei főjegyzőt, még abból az időből, amikor mindketten pályakezdők voltak. Alacsony férfi, sokkal fiatalabbnak látszik a koránál, talán azért, mert sokat mosolyog. Kényelmes fotelek vannak az irodájában, leülteti őket, maga is leül melléjük és a titkárnőjével hozat három kávét. Egy kedves fiatal kolléganőtök volt itt, elmondtam neki, amit szükségesnek tartottam megjelentetni a választásokról. Olyan okosan nézett, hogy nem kértem meg, faxolja át a cikk kéziratát.

Harminchat év

Reggel kinyitottam az újságot, beleolvastam a cikkbe, úristen, gondoltam, megváltozott a választási törvény, a kolléganőtök beszerezte valahonnan, én meg nem tudok róla… — Felugrik, az íróasztaláról fölvesz egy papírlapot, egy pillanatig bizonytalanul tartja a kezében, nem tudja, melyiküknek adja át, végül Török nyúl érte.

Nem akarok én helyreigazítást — teszi hozzá, mielőtt Török megszólalhatna —, ha van értelme abbahagyni a dohányzást most már írja meg az újság a dolgokat, ahogy vannak, ne vezessük félre az állampolgárokat.

 • Transindex - A Szomszédnéni és Felméri lefizethető! Várják Ponta és Johannis ajánlatát
 • ILF-PETROV: TIZENKÉT SZÉK
 • Magasból nézvést megtorpant hadnak tűnhetett volna, amely egyszer, valamikor, nekibuzdult, hogy rohammal bevegye a hegy szelíden aláereszkedő oldalát, feljebb a nyugalom csendjét dajkáló fennsíkot, egészen a borzas üstökű erdőig, aztán ereje fogytán letett a szándékáról, s megkapaszkodott azon a ponton, ameddig eljutott.
 • Remélem nem az én adómból
 • Dohányosok Polgárjogi Szervezete - Index Fórum
 • Dohányosok Polgárjogi Szervezete - Index Fórum
 • Párhuzamosok Szabó Lőrinc és felesége levelezése — ben már majdnem negyedszázada házasok.
 • Békés Megyei Népújság, április ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana

Csend van egy pillanatig, a főjegyző várakozóan néz rájuk, nem tudja, akarnak-e még valamit. Bíró töri meg a csendet.

Majakovszkij Ma ma leszoktam a dohányzásról

Olyan komolyan mondja, hogy egy pillanatra megtéveszti a főjegyzőt, először nagyra tágul a szeme a meglepetéstől, azután kitör belőle a nevetés. A deszkben ételszag terjeng, a melegítőkonyhában annyian vannak, hogy nem jut mindenkinek hely, néhányan állva esznek.

 • A Gellért hullámfürdő medencéjében egymás hegyén-hátán zsúfolódtak az emberek.
 • Békés Megyei Népújság,
 • Társkereséseim naplója
 • ILF-PETROV: TIZENKÉT SZÉK

Török átfutja a főjegyzőtől kapott papírlapot, megváltoztat néhány túlzottan bürokratikus kifejezést, bekezdésekkel tagolja az összefolyó szöveget, azután átküldi a napos szerkesztő számítógépére. A jóllakottság és a deszk melege elbágyasztja, legszívesebben szundítana egyet, de még mielőtt behunyná a szemét, az üvegfalon át látja, hogy megérkezik a főszerkesztő, a helyettese meg a napos szerkesztő bemennek a szobájába.

Behunyja a szemét, csak finom neszekből hallja, hogy valaki megáll az asztala mellett. Csak akkor nyitja ki a szemét, amikor halk köhintést hall.

telefon leszokni a dohányzásról népi gyógyszerek az otthoni dohányzás ellen

Szilvia áll mellette, a kezében papírlap. Török kiveszi a kezéből a papírt, nevek sorakoznak rajta, a nevek mellett számok, általában kétszáz-háromszáz forintot adtak a kollégák, csak a főszerkesztő-helyettes adott ötszázat. Török kiszámol négyszáz forintot, Szilvia gondosan beírja a nevét a listára, mellé az összeget, azután továbbmegy. Néhány perc múlva Török Bíró emelt hangját hallja Majakovszkij Ma ma leszoktam a dohányzásról háta mögül: — Nagyon helyes, hogy megnősül! Miért legyen neki jobb, mint nekem?

A Szomszédnéni és Felméri lefizethető! Várják Ponta és Johannis ajánlatát

A helyettes és a napos szerkesztő kijön a főszerkesztő szobájából, a napos egyenesen Törökhöz megy. Sértett szárazság van a hangjában, még nem felejtette el a reggeli konfliktusukat. A szerkesztő megvakarja a fülét. Itt lesz a Nemzeti Galéria főigazgatója, készítek vele interjút. A szerkesztő türelmetlenül dobol az íróasztal szélén, de nem szakítja félbe, csak akkor szólal meg, amikor Török elhallgat.

A szerkesztő folytatja, mintha nem hallotta volna a közbeszólást: — Viszont ötre menj el a Wass Albert Művelődési Házba, ahol Bohácska Mária asztrológus tart előadást. Készíts vele interjút, holnapi leadásra, ha érdekes dolgokat mond, akár hatvan sort is írhatsz. Már szóltam az egyik fotósnak, csinál képeket az anyagodhoz.

 1. Egy idős ember dohányzásának leszokása
 2. A Szomszédnéni és Felméri lefizethető!

Nem várja meg, hogy Török válaszol-e valamit, továbbmegy a sportrovat üvegkalitkájához. Török nem szól utána. Érzi, hogy a gyomra ismét remegni kezd, leteszi a jobb kezét az asztalra, a hüvelykujja is reszket.

Bogdán Flóra hátrafordul, mond valamit a mögötte ülő kollégának, azután Törökre pillant, és hirtelen elhallgat. Török mély lélegzetet vesz.