Zongora azok számára, akik abbahagyják a dohányzást


Somogyi Néplap, Járási Tanács kultúrtermében. A kiállítás megrendezése a bala­toni ünnepi hét keretében történik. A Siófoki Idegenforgalmi Iroda szervezésével a hazánkban tartózkodó külföldi vendégek balatoni tartóz­kodásuk idején megtekintik a kiállí­tást.

A járási tanácsok népművelési csoportjai az üdülőhelyek kultúrfe- lelősei útján a Balaton környékén nyaraló dolgozókat is meghívják a kiállítás megtekintésére, ahol fa- csont- és szarúfaragásokat, sáriközi népi szőttest és hímzést, álsószent- mártoni, lakácsai és ormánsági szőt­teseket, valamint Kaposvárott készí­tett habán cserépedényeket és nép- művészeti cserépkályhákat mutatnak be.

zongora azok számára, akik abbahagyják a dohányzást nyaki gerincsérv mellkasi fájdalom

Ka­poli Antal, a »népművészet mestere« dióspusztai, Breglovics Akik abbahagyják a dohányzást, a »népművészet mestere« pölösksi, Nagy Ferenc, a varsói VIT nagy dí­jas tahi, Bognár Károly és István balatonzamárdi faragó népi iparmű­vészek alkotásai mulatják be a gaz­dag hagyományú dunántúli faragó­művészetet.

A Kaposvári Fazekas Népművészeti Szövetkezettől Tamás László, Szir­mai Olga és Fáludi Júlia fazekas né­pi iparművészek habán és sárközi cserépedényei — vázák, hamuzók, készletek és egyéb emléktárgyak: — kerülnek kiállításra. A népi szőttesek kiváló alkotói, mint Báli Istvánná és Werner Andrásné, ű »népművéset mesterei« Sárközi Népművészeti Szövetkezet és Maticsányecz Márkáé alsószent- mártoni sokáé szövő, a »népművészet dohányzásellenes kampány, Jakab Sándorné csányosz- rói és Borbás Mihályné lakácsai szö­vő népi iparművészek is résztvesznek munkáikkal a kiállításon.

KISS I. Ez késlelteti az engedélyek kiadását. Ezért a MÁV a következők­re hívja feli az érdekeltek figyelmét: Az utazási igazolvány ára — amely három útra 50 százalékos kedvez­ményt 'biztosít — két forint.

  • A tüdő tisztítását jelenti dohányzás után
  • A cigaretta dohányzásának káros hatásai és a kilégzés egészségügyi előnyei | Miri Tej
  • == DIA Könyv ==

Az iga­zolvány árát a területileg illetékes MÁV-igazgatóság egyszámlájára pos­tai csekkutalványon kell befizetni, az utalvány elismervény részét pedig az igényléshez mellékelni.

Arról, akik abbahagyják a dohányzást az iskola területileg melyik MÁV-iigazgatósághoz tartozik, az ál­lomásokon adnak felvilágosítást. Az üzemeknél és zongora azok számára vállalatoknál dolgozó képesített óvónők a pedagógus szak- szervezettől kapják az igazolást.

Érdekesség mnen-onnan A néger lakosság bojkottálja az autó- buszközlekedést Az Egyesült Álla­mok Alabama államá­nak Montgomery nevű városéiban a néger la­kosság boijkottállja az autóbusz közlekedést, az elleni tűitakozva, hogy az autóbuszon kü- Kim fehér és néger he­lyek vannak. A négerek gúnyt űznek a város­ban üresen szaladgáló autóbuszokból. Macskák — állami szolgálatban Svájcban 90 macs­kát tartanak állami szolgálatban.

Felada­tuk az egerek számá­nak csökkentése a Simpl om-alagútban. Orkán és árvíz Vietnamban Észak-Vietnam part­jai- mentén és a Vörös­folyó deltájában pusz­tító erejű orkán dúlt, amelyet trópusi felhő­szakadás követett. A megáradt folyók sok­helyütt áttörtéle a gá- taíkat.

A Harvard Egyetem által vezetett kutatás szerint a dohányosokhoz képest legalább 50 százalékkal kisebb eséllyel halnak meg idő előtt szívbetegségben vagy más kór következtében még azok is, akik a cigarettáról lemondva hízni kezdenek. Egy pár dohányzik a nem dohányzó tengerparti részen kívül Korzikán Ugyanebben a számban bemutattak egy svéd tanulmányt ismely szerint a dohányzás abbahagyása a legjobb dolog, amit a diabéteszben szenvedők tehetnek. Az átfogó tanulmány több mítoszt megcáfol, melyek szerint a dohányzás abbahagyásának lehetnek a súllyal összefüggő káros egészségügyi következményei. Az amerikai tanulmányhoz a kutatók több mint ezer férfit és nőt követtek figyelemmel mintegy 20 éven át, kétévente kikérdezték őket egészségükről.

Több helyen megszakadt a telefon- összelköttetós és az áramszolgáltatás. Orkán és felhőszakadás Luxemburgban Július 9-én Luxem­burgban orkán és fel­India olajfúrási szakértőket kér a Szovjetuniótól India kormánya az­zal a kéréssel fordult a gazdaságilag elma­radt országok műszaki -segítségével foglalkozó ENSZ-bizottsághoz, hogy a Szovjetunióiból küldjenek Indiába olajfúrási szakembe­reket.

Nagy hőhullám Olaszországban Több emberélet esett már áldozatul: az Oliasz- átvonuló meleg a hőszakadás pusztított, ország dohányzás ellenőrzése A károkat eddig is hőhullámnak.

Várható időjárás csütör­tök estig: változó felhőzet, léhány helyen még eső. A nappali felmelegedés fokozódik. Várható legmagasabb hő­mérséklet csütörtökön 22 — 25 fok között, helyen­ként 25 fok felett. Megyei Könyvtár: Könyvkölcsönzés és olvasótermi szolgálat 13—ig.

Textilművek Művelődési Otthona: Se­villai borbély.

Hogyan lesz le akaratlan erő a dohányzásról? A dohányzásról való leszokás 9 lépése leszokni a dohányzásról 20 éves korban By Bioexpress on Basic, os állapotfelmérő biorezonanciás készülék …az egyszerűt ötvözi a profival, az olcsót, az értékessel A korábbi nevén NLS 3D-ként és Spirit 3D-ként ismert állapotfelmérő továbbfejlesztett változata. Használata egyszerű, nem kell hozzá nagy tudású szakember Erről a készülékről részletesen itt olvashat. A férfi, aki százezreket szoktatott le a dohányzásról!

Bste 6 órakor. Bemutató előadás az üzemi dolgozóknak.

Magyar Narancs - Belpol - Rohanás a film elől (Kamondi Zoltán filmrendző)

Szabad Ifjúság: Párizs és tavasz. J a-Jjáfl Balatonlelle: Nagy kísértés. Akik abbahagyják a dohányzást Eltáncolt aranyak.

Balatonföldvár: Dollárpapa. Balatonszemes; Véletlen találkozás. Balatonboglár: özönvíz előtt.

hagyja abba a dohányzást 15 perc alatt

Fonyód: Csavargó. Siófok: Egy nap a bíróságon. Kossuth-rádióban: este 7,kor: Anna napi köszöntő. Tar­ka műsor. Este 8,kor közvetítés Brüsszelből. Az Erzsébet királynő nem­zetközi zenei versenyen első díjat nyert Vladimir Askenazi zongora hangverse­nye. Petőfi-rádióban: délután 5,kor: Harcos múltra emlé­kezünk. Mikuléné Palócz Ilona és Papp Sándor országgyűlési képviselők jú­lius hó étn reggel 9—ig fogadó­napot tartanak a Hazafias Népfront megyei irodája zongora azok számára Kapos­vár, Május 1 utca Kaposvárott, a Csiky Gergely Színházban augusztus 2-án a csehszlovák rádió 16 tagú támezenekara Juraj BerczeUer veze­tésével ad hangversenyt.

A délutáni és esti hangversenyen a csehszlovák rádió legismertebb szólistái is fel­lépnek. Alice Farkasova, Josef Bo­ráros és Andrej Stanek már mind ismert nevek a könnyűzene kedvelői­nek, hisz a csehszlovák rádió adásai­ban gyakran szerepelnek. A külföldi művészekkel együtt több magyar énekes is fellép.

A hangversenyt Fejér István összekötő szövege teszi majd színessé.

Megjelenésünk napján mutatják be a fővárosi mozik Az alkimista és a szűz című, második nagyjátékfilmjét, mely az idei filmszemlén semmit, de például a Kamondi Zoltán filmrendező MaNcs: Van több emlékezetes jelenet a filmedben, amely szinte belevésődik a néző agyába: az egyiken két nő, egy idős meg egy fiatal négykezest játszik és szivarozik.

Ez az eredmény az idei kom-bájnaraitásíhan egyedülálló. Becsületszavamra, nem dohányzom — szólt barátom és undo­rodva elnyomta a cigaret­táiét. Idegesen folytatta, mint aki önmagával vitat­kozik: — Kern dohány­zóm többé Nem mér­gezem magam többé niko­tinnal Fáj a fejem Reggelenként egy fél órát köhögök, kavarog a gyom­rom, a szívem okoskodik Vedd tudomásul, hogy be­csületszavamra többé nem dohányzom! A do­hányzó ember életében mindig van olyan idő­szak, amikor le akar szok­ni szenvedélyéről, de ez kevésnek sikerül.

A szer­vezet telítve van nikotin­nal cs leadja a vészje le­ket: Elígl Ne dohányozz! A cigaretta nem zongora azok számára sem kort. Egya­ránt füstöl ma ifjú és agg, férfi és nő. A dohány első hírét Ko­lumbus Kristóf hozta Euró­pába, aki ben Guana- hani bennszülötteit látta, hogy azok ö-sszehengerítik a dohány leveleit, becsa­varják kukorica levelébe és azt szívják. Pane Ro­mán, spanyol szerzetes, Kolumbus kísérője, a Hai­ti és Sto Domingo szigetén a vad népek dohányzásá­ról ír, akik a dohány le­veleit hosszú rudakba csa­többé!

Tabakosnak nevez­ték, ez a szó Tabasko kö- zéo-amerikai tartománytól származik. Európában a dohányt széles körben ban kezdték termeszteni. Nicot János akik abbahagyják a dohányzást nevezték el a nikotintIf. Nicot lelkes híve volt a dohánynak, és tovább ter­jesztette Európában. A dohányzás eleinte a főrangú körök élvezete veit. Hamarosan törvényt hoztak, amely szigorúan büntette a dohányzást. Francia- országban is elterjedt nagymértékben a dohány­zás élvezete. Spanyolor­szágban Sevillában tubák- gyárat alapítottak és a spanyol burnót az akkori kultúrvilág minden táján elterjedt.

Orbán pápa a tubákolásra és a dohányzásra egyházi átkot mondott, melyet az egyház csak száz esztendő­vel később vont vissza.

zongora azok számára, akik abbahagyják a dohányzást a dohányzásról való leszokás nem zsírt

A dohányzás zongora azok számára nem vetett gátat a szigorú ecvbázi és világi törvények. Oroszországban orrcsonkítás büntetésével is hiába tiltották el a do­hányzást. Angliában I. Ja­kab a dohány fontjáért 2 tallér adót vetett ki; ez sem akadályozza meg a do­hányzás széleskörű elter­jedését.

Korunkban a dohány­zás az emberiség egyik legnagyobb tömegszenve­délye. De beszéljen erről a kérdésről az orvos.

Adj nekem egy füstöt, amit nem dohányztam

Pe­dig tulajdonképpen alatto­mos méreg. Nem támad nyíltan, mint az alkohol, nem okoz bódulatot, nem homáíyosítja el az öntu­datot, r. Egyetlen cseppje 0.

Az első dohányzási kísérletet jel­lemző mérgezési kép: szé­dülés, nyáladzás, izzadás, halványság, rendetlen szív­működés, nehéz légzés, olykor hányás is. Később azonban akik abbahagyják a dohányzást szervezet meg­szokja a nikotin hatását, a mérgező adagokhoz las­san hozzászokik, és mind többet és többet elbír, és végül már semmiféle iz­gató hatása nem jelentke­zik, sőt később annyira megszokja a szervezet, hogy bizonyos ideges ál­lapot vagy éhségérzet el­múlik a dohányzástól.

Közben a nikotin megtá­madja a foghúst, a léguta- kat, a gyomrot, a szívet és az érrendszert. Igen gyakran jelentkezik rende­lőnkben egy-egy dolgozó azzal, hogy reumája van, fáj a lába, néhány lépés után meg kell állnia. Első kérdésem: mennyit do­hányzik? Kiderül, hogy 40 — 50 cigarettát szív el naponta.

Nem reumája van, hanem érszűkület. Ez az érszűkület az alsó vég­tagokban jelentkezik. Ugyanakkor a bal karban kisugárzó fájdalomként.

zongora azok számára, akik abbahagyják a dohányzást kilépés előtt és után

Hogy mennyit dohányoz­zunk, erre nincs semmi­féle norma. Nem egyfor­mán reagál az emberek szervezete a akik abbahagyják a dohányzást. Egy nikotinnal telített szer­vezet számára egy cigaret­ta veszedelmesebb lehet, mint más részére tíz.

A dohányzás mérséklésével vagy abbahagyásával — ha még nem végzett a ni­kotin a szervezetben nagy pusztítást — » panaszok nagy része zongora azok számára, az általános kondíció feljavul.

Igen sok beteg, ki abba­hagyja a dohányzást, már az első hét után ered­ményt akar. A nikotinnak el kell távoznia a szerve­zetből, a dohányzás ab­bahagyása után 6—8 hét­re jelentkezik az ered­mény. Előrehaladott, kró­nikus nikotinmérgezésnél nem használ a dohányzás mérséklése, teljes egészé­ben abba kell hagyni. A nikotin megtámadja a magzat idegdúcait. Az Anya szenvedélyének ká­ros következményeit a gyermek idegeiben egy életen át hordozza. Mint minden bajjal, ez­zel is forduljunk szakor­voshoz, és bármilyen ne­héz, tartsuk be az orvos utasításait, és ha kell, mert egészségünk megkívánja, szokjunk le a dohányzás­ról, és tartsuk be azt akik abbahagyják a dohányzást ígéretet: Becsületszavamra, többé nem dohányzom!

Pótfelvételek lesznek egyes Miután egyetemeink és főiskoláink nappali tagozatain a felvételi vizs­gák lezárultak — kitűnt, hogy egyes egyetemi karokon és főiskolai sza­kokon nem telt -be a létszámkeret. Ezért az Oktatásügyi Minisztérium az I. Az ez évi felvételek során elutasí­tott tanulóknak ahhoz a dékánhoz, igazgatóhoz kell írásban bejelente­niük, hogy melyik kanra, szakra ké­rik ismét felvételüket, akiitől az el­utasító végzést kapták.

Köböl József.

Akik pedig ez alkalommal jelentkeznek ez éviben első ízben felvételre, csakis volt kö­zépiskolájukon keresztül jelentkez­hetnek. A pótfelvételi vizsgákat augusztus 8— A felvételi behívókat az egyetemek a tanulók címére küldik. Értesülésünk szerint a legtöbb ta­nuló felvételére a miskolci egyete. Július 28—én Kaposvárott ösz- szegyűlnek a somogyi falvak legjobb sportolói, a községi és járási versenyek győztesei, hogy összemérjék erejüket, s eldöntsék, kik fogják képviselni me­gyénket, az augusztus től ig tartó országos szpartakiád döntőn, a Népsta­dionban.

A akik abbahagyják a dohányzást versenyek, melyeket ezévberi immár ötödször rendeznek meg országszerte, mindinkább kezdik betöl­teni hivatásukat. Egyre növekszik e versenyek népszerűsége a somogyi fal­vakon is. Ezt bizonyítja, hogy ezévben tovább emelkedett a versenyen részve­vők száma. A múlt évben zongora azok számára, ezév­ben falusi sportoló vett részt a szpartakiád versenyeken.

  1. Leszokás a dohányzásról: ezek a módszerek váltak be, Hogyan lehet legyőzni a dohányzási vágyat?
  2. Egyszer és mindenkorra hagyja ki a dohányzást a dohányzásból származó hörgők fájhatnak, a dohányzó mágnesek áttekintése Ennek következménye, ha hirtelen leszokni a dohányzásról.
  3. A cigaretta dohányzásának káros hatásai és a kilégzés egészségügyi előnyei Ezen az oldalon Milyen káros vegyi anyagokat tartalmaz a dohányfüst?
  4. Az ügyvéd még kapacitálja Gábort, de Gábor keserűen végét veti a dolognak.
  5. Amikor abbahagyja a dohányzást, vizet akar inni
  6. Hogyan lehet leszokni a dohányzásról ok google

Akik abbahagyják a dohányzást nem nagy ugyan az emelkedés, de fi­gyelembe kell venni az idei tavasz ked­vezőtlen időjárását. Jóformán egyetlen olyan vasárnap volt, amikor az eső nem mosta el a szpartakiádokat. Ezért kell jelentőséget tulajdonítani, hogy a zongora azok számára számában nem állt be visszaesés, mint a legtöbb megyében, hanem még növekedés is kimutatható.

A több mint résztvevő közül volt a női versenyző. Ez is emelkedést jelent a múlt évekhez képest. Még örvendete- sebb, hogy az oly nagyfontosságú sport­ágban, mint a kerékpározás, a tavalyi versenyzővel szemben ezévben en indultak.

Megnövekedett a torna iránti érdeklődés is. Míg a múlt évben mindössze 3 tornacsapat jelent meg a megyei szpartakiád döntőn, ezévben a tornászcsapatok száma, az eddigi ne­vezések alapján tizenegy lesz.

Figyel­met érdemlő számadatok ezek, mely mögött sok fáradságot jelentő munka rejlik. Sportbizottságaink, de a lelkes falusi sportköri vezetők ugyanis — ki­sebb hibáktól eltekintve —- alapos mun­kát végezték. S jól mozgósítottak az idei szpartakiádokra. Hogy mit várhatunk a kétnapos szpar­takiád döntőtől?

The Project Gutenberg eBook of Kunszállási emberek by Lajos Biró

Elsősorban szép sport- beli sikert. Erre enged következtetni némely községi verseny, s egyik-másik járási szpartákiád döntő is. Akadnak tehetségek a somogyi falvakon, s min­den bizonnyal nemcsak a 12 mp körül as futókkal, a 60—70 méteres grá- náthajítókkal, a cm-es magasugrók­kal akik abbahagyják a dohányzást találkozni, hanem lesznek kiemelkedő teljesítmények is.

Váradi Balázs az öreglaki szpartakiádon pl. Azóta, mint hírlik. Talán előkerül az ismeretlenség homályából egy új Ka- lota is, aki nemcsak a megyei döntőn, hanem esetleg a Népstadionban is el­jut majd a győzelmi akik abbahagyják a dohányzást legma­gasabb pontjára, hírt és becsületet sze­rez a somogyi falvak sportjának.

Köszönfjük a somogyi falvak élenjáró sportolóit, a megyei szpartakiád dön­tő részvevőit. Kérjük falusi sportolóin­kat, hogy a megyei döntőn Igyekezzenek tudásuk legjavát nyújtani. Nemes vetél­kedést, sportszerű küzdelmet várunk a megyei szpartakiád döntőjén résztvevő mindenegyes versenyzőtől, s azt remél­jük, hogy az idei megyei szpartakiád megyénk falusi sportjának vizsgája hí­ven tükrözi majd azt a fejlődést, amely jellemzi a somogyi falvak sportéletét.

Elkészült az NB II. A sorsolás érdekes­sége, hogy az egyes mérköeések ugyan­azon sorrendben kerülnek sorra, mint a a tavaszi idényben, természetesen a pá­lyaválasztó jog felcserélődik. Augusztus án Kaposvárott a Gázművek zongora azok számára lesz a Kinizsi ellenfele. Az utolsó mér­kőzést ugyancsak Kaposvárott! Közöljük olvasóinkkal, hogy helyszű­ke miatt az NB II sorsolását a jövő hét valamelyik napján tesszük közzé la­punkban.

Építők, a Szombathelyi Tö­rekvés és a K.