Honnan ered a „guy” szó?

Honnan ered a „guy” szó?

A „guy” szó magyarul nagyjából annyit tesz: srác, hapsi, pacák, csávó. A tankönyvekben nem igazán találkozhatsz vele, de filmekben, populáris kultúrában és hétköznapi beszédben annál inkább. Ennek a szónak az eredete különösen érdekes és szorosan kapcsolódik az angol történelemhez.

Talán hallottál már Guy Fawkesról (már biztosan sejted is a szó eredetét). Fawkes a mai napig kissé rejtélyes figurának számít. 1570-ben született és azt feltételezik, hogy április 13-án, de ez utóbbi nem teljesen biztos. Bár Fawkes szülei anglikánok voltak (még VIII. Henrik választotta el az anglikán egyházat a római katolikus egyháztól, sokszor az anglikánokra, mint protestánsokra hivatkoznak), anyai ágon inkább katolikusokkal volt tele a család. Teljes bizonyossággal nem jelenthető ki, hogy Fawkes maga minek a hatására döntött úgy, hogy katolikus lesz, de néhány befolyásoló tényező ismert.

Fawkes csupán nyolc éves volt, amikor apja meghalt. Anyja újra férjhez ment egy bizonyos Dennis Bainbridge-hez, aki katolikus volt. Mi több az egész Bainbridge család hithű katolikus volt, ahogy Scotton városában többen is (itt élt ekkor Fawkes). Fawkes továbbá tanulmányokat folytatott a yorki Szent Péter iskolában, ahol egyesek szerint erős katolikus befolyás érte. Ne feledkezzünk meg arról se, hogy anyai ágon sok katolikus volt a családban, így nem csoda, hogy Fawkes végül hithű katolikus lett, de sajnos pontos információk nincsenek arra vonatkozóan, hogy miért döntött így.

Elhivatottságát (vagy a rossz nyelvek szerint fanatizmusát) igazolja, hogy részt vett a nyolcvanéves háborúban (más néven németalföldi szabadságharc) a spanyolok oldalán. Nem érdemes erről most sok szót ejteni, de lényeges, hogy a háború számos okai közül az egyik mi más lett volna, mint a vallás. Biztosan kitaláltad már, hogy a spanyolok katolikusok, de az ellenük fellázadt németalföldiek protestánsok voltak. Fawkes egy relatíve sikeres katonai karriert tudhat magáénak, mindig minden esetben a katolicizmusért harcolt. Még katonai karrierje alatt felvette a Guido nevet (a Guy olaszos változata), így Guido Fawkesként is ismert lett. Nagyon jelentős, hogy Fawkes katonáskodása idején robbanószer szakértő lett és ezt sokan tudták is róla.

1604-ben Fawkest összeesküvők egy csoportja felkereste, ő pedig csatlakozott hozzájuk. Ekkor I. Jakab protestáns király ült Anglia trónján és igen, az összeesküvés ellene irányult. Az összeesküvők terve Jakab likvidálása volt, hogy utána lánya, Erzsébet hercegnő foglalhassa el Anglia trónját. Külön érdekesség, hogy a hercegnő ekkor még csak nyolc éves volt. Az összeesküvők, a vezetőjük egyébként egy bizonyos Robert Catesby volt, Jakab megölése után el akarták rabolni a hercegnőt, hogy, mint katolikus uralkodó kövesse apját a trónon. Az összeesküvők végül megtervezték a híres 1605-ös puskaporos merényletet.

Bár Catesby volt a vezető, mégis Fawkes nevével forrt egybe az utókor számára a merénylet. A terv az volt, hogy alagutat ásnak a Parlament (pontosabban a Lordok Háza) alá és felrobbantják azt november 5-én (most úgy mondanánk, hogy az ülésszak megnyitóján), Jakabbal és a protestáns vezetőséggel együtt. A történészek szerint az alagút soha nem létezett, azt csak a korabeli kormány találta ki. Mivel Fawkes volt a robbanószerek szakértője, ezért az ő feladata volt a robbantás kivitelezése. Az összeesküvőknek sikerült kibérelniük egy pontosan a Lordok Háza alatt levő, afféle tároló helyiséget (akkoriban még így mentek a dolgok) és ott nagy mennyiségű puskaport halmoztak fel. A terv briliáns volt.

Azonban néhány összeesküvő lelkiismerete miatt elbukott. Ugyanis nem kizárólag protestánsok, de katolikusok is ültek a Parlamentben és néhány összeesküvő nem akarta feláldozni a hittársakat. Lord Monteagle, aki egyébként nagyon jó kapcsolatban állt Catesbyvel, október 26-án egy levelet kapott, amiben figyelmeztették, hogy maradjon távol a Parlamenttől november 5-én, mert az fel fog robbanni. Monteagle először kacsának gondolta a levelet, de mégse bírt megnyugodni és később értesítette a királyt, aki elrendelte a Parlament alatti helyiségek átkutatását. Fawkest november 5-én hajnalban tartóztatták le a nagy mennyiségű puskapor társaságában, csupán órákkal a robbantás előtt.

Fawkes először John Johnsonként mutatkozott be és egy szót sem szólt a merényletről. Azonban a Towerbe szállították, ahol szörnyen megkínozták, több napon keresztül, míg végül megtört és beszámolt a tervezett merényletről, társai közül pedig ötöt feladott. Természetesen őt és a később elfogott összeesküvőket hazaárulás vádjával halálra ítélte a bíróság. 1606. január 31-re tűzték ki Fawkes és további három összeesküvő ítéletének végrehajtását. Fawkes volt az utolsó a sorban, társait felakasztották és felnégyelték. A rabság és a kínzások szörnyen legyengítették Fawkest, de így is sikerült leugrania az állványról, mielőtt felakasztották volna, a nyakát eltörte, így legalább megkímélte magát a további szenvedésektől. Ez természetesen nem akadályozta meg a felnégyelését. Testrészeit Anglia négy különböző pontjára szállították, hogy elrettentse az esetleges további összeesküvőket.

Még a sikertelen merénylet napján 1605. november 5-én, a vezetők arra biztatták a londoniakat, hogy gyújtsanak máglyákat és ünnepeljék meg, hogy a király megmenekült. Ez lett aztán a Bonfire Night (Máglya est), később aztán Guy Fawkes Day (Guy Fawkes nap) lett belőle. Ezen a napon az emberek bábokat készítettek (éppen arról a nemzeti vagy éppen nemzetközi emberről, akit utáltak) és máglyán elégették. Ezt a bábot „guy”-nak nevezték és általában gyerekek készítették. A 19. században a „guy” egy furcsán öltöző embert jelentett, de a jelentése időközben megváltozott és ma már minden negatívumot nélkülözve fiatal fiúkra és férfiakra használják.

Bár 1605-ben Fawkes árulóként vált ismertté, a történelem folyamán megváltozott jelentősége és sokan ma már hősként tekintenek rá (ha még nem láttad volna, ajánlom figyelmedbe a V, mint Vérbosszú című filmet). Nos, ez a „guy” szó eredete röviden.