A dohányzás egyszeri és végleges lemondásának módja, Wellness élmény csomag


Székhelye: Dunakiliti, Csölösztői u. Cégjegyzékszám: Müködési engedély száma: 2.

Általános Üzleti Feltételek

Menü azok számára, akik abbahagyják a dohányzást szabályok 2. Speciális, egyedei feltételek nem képezik részét a közölt Általános Üzleti Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal.

mantra hagyja abba a dohányzást

Szerződő fél 3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen - a feltételek teljesülése esetén - szerződéses felekké válnak továbbiakban Felek.

Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy továbbiakban Közvetítő adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

November ; December Ha a Szerződő fél a szállás szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más, Szerződésben foglalt módon nem biztosította, a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége az érkezési napot megelőző 3. Ha a Szerződő fél a szállás szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más Szerződésben foglalt módon biztosította, és az érkezési napon nem érkezik meg, a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű, de legalább egy napi szállásdíjat kötbérként érvényesít. Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap déli óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.

A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség 4. Telefonon keresztül kizárólag tájékoztatást tudunk adni!

a dohányzás egyszeri és végleges lemondásának módja kemény kilépési napok

Online foglalási rendszeren keresztül leadott foglalás esetén kérjük, hogy a foglalási űrlapon megadott adatok helyességét, különösen az elérhetőségi és érkezési adatok vonatkozásában ellenőrizni szíveskedjen! Visszaélések elkerülése végett, amennyiben a vendég a foglalásban megadott telefonszámon, ill. A szerződés a Vendég foglalására a Szolgáltató által írásban megküldött ajánlat elfogadásával és annak megerősítésével linkre történő kattintással jön létre, és így írásban megkötött szerződésnek minősül, egyidejűleg a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételeinek ÁSZF elfogadását is jelenti.

A szolgáltatással kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat csak írásban érvényes. Amennyiben az előleg a visszaigazolásban kitűzött határnapig nem érkezik be, akkor a dohányzás egyszeri és végleges lemondásának módja Szolgáltató ajánlati kötöttsége és szolgáltatási kötelezettsége megszűnik 4.

A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére.

A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését. Lemondási feltételek 5.

Foglalási és lemondási feltételek - Gróf Degenfeld Kastélyszálló

A megrendelt szállás kötbér fizetése nélkül az érkezés napját megelőző Lemondást és módosítást kizárólag írásos formában tudunk elfogadni. A szoba a megrendelt időpont előtti elhagyása lemondásnak minősül. Ha a Szerződő fél a szállás-szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más Szerződésben foglalt módon biztosította, és az érkezési napon helyi idő szerint óráig nem érkezik meg, vagy írásban nem jelzi előre, hogy ennél későbbi időpontban érkezik, a A dohányzás egyszeri és végleges lemondásának módja a Szerződésben meghatározott mértékű, de legalább egy napi szállásdíjat kötbérként érvényesít.

Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik. A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek, csomagajánlatainak foglalása, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén, a fentiektől eltérő, egyedi Szerződésben rögzített feltételeket állapít meg. Amennyiben a szálloda nem tud eleget tenni a már visszaigazolt megrendelés alapján a szolgáltatási kötelezettségének, úgy ő kötbérként a már megfizetett szolgáltatási díj előleg ill.

Garantált foglalást kizárólag foglaló ellenében biztosítunk.

hogyan zajlik a dohányzás elleni küzdelem Kínában havi dohányzótabletták

Árak 6. A szálláshely szobaárai Rack Rate a szálláshely szobáiban, vagy a Recepción kerülnek kifüggesztésre. Egyéb szolgáltatások árlistái az adott wellness részlegeken állnak rendelkezésre. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.

Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának ÁFA, IFA ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a honlapunkon www. Távozáskor a szoba ellenőrzésre kerül és amennyiben a szobában károkozás nem történt és mini bár fogyasztás sem volt abban az esetben a kaució visszafizetésre kerül kijelentkezéskor.

a dohányzás egyszeri és végleges lemondásának módja

Ha károkozás történt, akkor a vendég köteles megtéríteni, mely a kaucióból levonásra kerül. A mini bárban található italok, valamint a megvásárolni kívánt textíliák ellenértékét a szobában található árlap tartalmazza. A textíliák ellenőrzése és a  minibár naponta kerül feltöltésre, amely során a fogyasztást a Housekeeper tartja nyilván és az ellenérték megfizetésére a szobából történő kijelentkezéskor kerül sor, vagy a becsekkoláskor leadott kaucióból kerül kiegyenlítésre.

Frequently Asked Questions

Fizetés módja, garancia 8. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az igénybevételt követően, a szálláshelyből történő távozást megelőzően tart igényt, de egyedi megállapodás keretében adhat lehetőséget utólagos fizetésre is. Utólagos fizetés esetén a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a Szolgáltatót késedelmi kamat illeti meg, melynek mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese.

A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének, és az ellenérték kiegyenlítésének garantálására; a kérhet hitelkártya garanciát, amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás ellenértéke a hitelkártyán zárolásra kerül, b kérheti előleg megfizetését a részvételi díj egy részére vagy annak teljes összegére 8. Az átszámítás, illetve számlázás ebben az esetben a Szolgáltató számlavezető Bankjának a Vendég érkezési napján érvényes valuta vételi árfolyamán történik.

Szigetközi vakáció

Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatos költség a Szerződő felet terheli. Minden olyan esetben, amikor a fizetés banki tranzakcióval történik, a fizetés akkor minősül teljesítettnek, ha a szolgáltatás díját a Szolgáltató bankszámláján jóváírták. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 9. Háziállatok, dohányzás Kistestű kutyákat 4kg-ig be lehet hozni.

A Szolgáltató szálláshely teljes épülete nem dohányzó terület, ezért az épületben és különösen a vendégszobákban tilos a dohányzás. Dohányozni az udvaron erre kijelölt területen lehet, illetve az épületen belül erre kijelölt helyen.

A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése A Szolgáltató jogosult a szolgáltatásaira szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha: a a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, létesítményt illetve eszközöket, b a Vendég a szállás és szolgáltató hely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival vagy más Vendégekkel kifogásolható módon, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít, c a Vendég fertőző betegségben szenved, d a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előleg-fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig Elhelyezési garancia Amennyiben a Szolgáltató a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából pl.

A helyettesítő szálláshely biztosításának leszokni a dohányzás előnyeit többletköltsége a Szolgáltatót terheli b térítésmentesen egyszeri alkalommal telefonálási lehetőséget biztosítani a Vendég részére a szálláshely változásának közlésére c ingyenes transzfert biztosítani a Vendég részére a felajánlott helyettesítő szálláshelyre való költözéshez, és az esetleges a dohányzás egyszeri és végleges lemondásának módja visszaköltözéshez Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.

Általános Szerződési Feltételek

A vendég betegsége, halála Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.

A Szerződő fél jogai A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szállás és szolgáltató helyen való tartózkodás időtartama alatt.

A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott vagy általa jegyzőkönyvbe felvett panasz kezelésére vállal kötelezettséget. A Szerződő fél kötelezettségei Szerződő fél köteles a Gyógyszer a tüdő számára a dohányzás után megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.

A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató létesítményeiben. A Vendég saját ételt-italt nem hozhat be a szálláshely területére. A helyszínen talált üres üvegek után, általunk meghatározott dugópénzt számolunk fel.

Általános szerződési feltételek

Minden behozott terméket kérünk az érkezés előtt bemutatni. A számla bemutatása szükséges. A szabály megszegése esetén a szolgáltató jogosult, hogy méltányos térítést számlázzon ki. A Szerződő fél kártérítési felelőssége A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved.

Akciós ajánlatok

E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni. A Szolgáltató jogai Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégnek azon a személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szálláshelyre magával vitt.

Szolgáltató kötelezettsége A Szolgáltató köteles; a a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás standardek szerint teljesíteni b a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni A Szolgáltató kártérítési felelőssége Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, a megőrzésre átvételt kifejezetten megtagadta, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik.

A dohányzás egyszeri és végleges lemondásának módja az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli. A kártérítés maximális mértéke a Szerződés szerinti napi szobaár összegének az ötvenszerese, kivéve, ha a kár ennél kevesebb. Titoktartás A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése soron köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló Törvény, és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek - és amennyiben ezt a Szerződő fél a Szolgáltató tudomására hozta - a Szerződő fél vonatkozó belső szabályainak megfelelően eljárni.

Általános szerződési feltételek - Kristály Imperial Hotel **** - Tata

Vendégpanaszok és észrevételek Észrevételét és panaszát közölheti személyesen. Ügyeletes manager-ünk mindent megtesz azért, hogy elégedettek legyenek.

Kérjük jelezze a recepción, hogy managerünkkel kíván egyeztetni, mivel a problémát kizárólagosan a helyszínen tudjuk orvosolni. Utólagos, távozás utáni reklamációt a szolgáltatásokkal kapcsolatban nem fogadunk el.

Kérjük minden észrevételét jelezze, mert ezzel segít a vendégek elégedettség növelésében. Vis major Azon ok, vagy körülmény például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezéseamely felett a fél nem bír ellenőrzéssel vis majorbármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítési alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen a dohányzás egyszeri és végleges lemondásának módja és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

A szolgáltatási szerződésből eredő bármely esetleges jogvita elbírálására — a pertárgy értékétől függően — a Mosonmagyaróvári Városi Bíróság, ill.

a dohányzás egyszeri és végleges lemondásának módja

Weboldal Bármely olyan tárgyaknak egyéb elektronikus vagy nyomtatott kiadványba történő átmásolása vagy felhasználása, mint a diagramok, képek vagy szövegek, nem engedélyezett a Szolgáltató beleegyezése nélkül. Ellátás Svédasztalos vacsorát kizárólag megfelelő létszám esetén 30 fő felett biztosítunk. Hosszabbított nyitvatartás Hosszabbítási díj nyitvatartás után: Greenfield Pub és A dohányzás egyszeri és végleges lemondásának módja Korzó étterem nyitva minden nap - ig.

Érvényesség Ajándékutalvány: Minden ajándékutalványunk premium standard kategóriájú szobáinkra vonatkozik. Amennyiben ezek a szobák foglaltak, abban az esetben magasabb kategóriájú szobát felár ellenében tudunk biztosítani. Az utalványok más kedvezményekkel nem vonhatóak össze. Az ajándékutalványt kizárólag abban az esetben áll módunkban elfogadni, amennyiben ezt már a foglalásnál jelzi a szálloda felé.

Szilveszteri Programok: A szervezők az időpont és a programváltoztatás jogát fenntartják! Szálloda által kiemelt napok: Ezeket a napokat a szálloda jogában áll meghatározni.

Speciális, egyedi feltételek nem képezik részét a közölt Általános Szerződési és Szolgáltatási Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal. Szerződő fél A Szolgáltató által nyújtott valamennyi szolgáltatást a Vendég saját felelősségére veszi igénybe.

Nem kizárólagosan az ünnepnapokra vonatkozik. Kiemelt napok közé tartozik a szálloda által kiemelt főszezon is: Május 1. A szállodának jogában áll kivételt tenni ezen időszakban a foglaltság tekintetében.

Wellness élmény csomag

A szálloda június 1-től augusztus Kérjük ennek figyelembevételét. Az itt szabályozott Általános Üzleti Feltételek augusztus hó 1. Napjától érvényesek. HU üzemeltetője, továbbiakban: Szolgáltató által nyújtott kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél a továbbiakban: Ügyfél jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.